Vanameyde
English page

Posts van Miranda Versteeg

schade-expertise

Schade aan pleziervaartuigen vereisen een andere aanpak dan schade aan schepen in de zeevaart, binnenvaart en visserij. Schade-expertise voor de pleziervaart wordt nu verder uitgebouwd.

pleziervaart | schade-expertise

Schade aan pleziervaartuigen vereisen een andere aanpak dan schade aan schepen in de zeevaart, binnenvaart en visserij. Schade-expertise voor de pleziervaart wordt nu verder uitgebouwd.