Vanameyde

CAR | Property
All Risks

Arntz | van Helden contact

Schade aan vaste objecten, inclusief materialen, technische installaties en machines, die ontstaat tijdens de bouw of na oplevering valt gewoonlijk onder de CAR- en/of Property All Risks verzekering. Oorzaken van schade zijn onder andere:

 • ontwerpfouten
 • materiaalgebreken
 • uitvoeringsfouten
 • weersomstandigheden
 • brand
 • explosie
 • vandalisme

CAR & Property All Risks: van pijpleidingen tot ziekenhuizen

Onze schade-experts worden onder andere ingeschakeld bij:

 • woning- en utiliteitsbouw
 • ziekenhuizen, inclusief E- en W-installaties
 • waterbouwkundige constructies, kademuren, steigers en gezonken en/of geboorde tunnels
 • bruggen, viaducten en sluizen
 • milieutechnische projecten en installaties
 • pijpleidingen, inclusief persingen, schild- en/of gestuurde boringen (micro tunnelling/HDD) tijdens de aanleg
 • baggerprojecten
 • petrochemische plants, tanks en LNG terminals, inclusief alle technische installaties
 • warmte(kracht)centrales
 • zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties
 • aansprakelijkheids- en/of gevolgschade aan onder andere belendingen

Ook verzorgen wij:

 • vooropnames van belendingen bij nieuwbouw- en/of renovatieprojecten
 • arbitrage/adviezen als gerechtsdeskundige
 • risico-inventarisatie
 • technische due dilligence

Rapportage waar u op kunt bouwen

Ons eindproject is heldere, overzichtelijke rapportage met de feiten en kosten. Onze onafhankelijke experts hebben uitgebreide praktijkervaring als uitvoerder en/of projectleider. U kunt vertrouwen op hun kennis van alle aspecten van CAR en Property All Risks schade. 

Share This