Vanameyde

Machinebreuk

Arntz | van Helden contact

De schade-experts van de afdeling Machinebreuk beschikken over grote technische knowhow van onder andere machinebouw, werktuigbouw en vliegtuigtechniek. Zij hebben bovendien uitgebreide praktijkervaring als projectleider en/of technisch inspecteur op het gebied van

 • gasturbine- en stoomturbinetechniek
 • energieopwekking van kolen-, gas- en biogasgestookte centrales
 • het transport van energie via boven- en ondergrondse hoogspanningsnetten.

De afdeling behandelt schades aan onder andere:

 • gas- en stoomturbines
 • grafische machines (vellen- én rotatiedruk)
 • windturbines
 • verbrandingsmotoren
 • vliegtuigonderdelen/motoren
 • warmtekrachtinstallaties (WKK installaties)
 • energiecentrales
 • pompen
 • compressoren
 • generatoren
 • koelinstallaties
 • stoom- en afgasketels
 • verbrandingsinstallaties
 • laag-, midden- en hoogspanningsinstallaties (220 V / 380 kV)
 • transformatoren
 • onderstations
 • spoormaterieel (treinen en trams)

Ook verzorgen wij 

 • begeleiding bij de vaststelling van bedrijfsschade
 • taxaties
 • arbitrage/adviezen als gerechtsdeskundige

Share This