Vanameyde

Transport goederen

Arntz | van Helden contact

De schade-experts van de afdeling Transport Goederen onderzoeken wereldwijd goederenclaims. Zij combineren jarenlange praktijkervaring als stuurman, ladingspecialist en claim handler met hun kennis van aansprakelijkheid, transportvoorwaarden en -documenten en productkennis. 

Onze experts behandelen

  • schade aan zee-, lucht- en landtransportladingen
  • schade aan containerladingen
  • claims onder vervoerderaansprakelijkheid

Bovendien verzorgen wij

  • schadepreventieadviezen
  • risicobeoordelingen
  • bemiddeling in schadeverkopen
  • regres
  • consultancy

Share This