Onze Updates

Regres landmaterieel

Mark van Hamersveld

Mark van Hamersveld

Directeur landmaterieel

Met de overname van Krijgsman heeft Arntz niet alleen nog meer mankracht en kennis met betrekking tot landmaterieel gekregen, maar met de overname is ook kennis over claimshandling en het voeren van regres voor derden toegevoegd. In deze post kijken we naar de juridische aspecten van het verhalen van kosten op aansprakelijke partijen.

Als eigenaar heb je vaak een eigen (primaire) cascoverzekering die jou in eerste instantie schadeloos zal stellen. Maar wat als een andere partij de schade veroorzaakt heeft? Dan kijken wij of die kosten verhaald kunnen worden op deze schadeveroorzakende partij.

Wat mij betreft is er sprake van succesvol regres wanneer een gedupeerde partij schadeloos gesteld wordt, door de schadepenningen te incasseren bij de verantwoordelijke / schadeveroorzakende partij. Het liefst natuurlijk binnen afzienbare tijd. Hiermee wordt de primaire polis, die de gedupeerde vaak al schadeloos gesteld heeft, niet onterecht belast.

Dergelijk werk ligt in de regel op het juridisch vlak, maar er is uiteraard ook inhoudelijke vakkennis voor nodig. Regres heeft alles te maken met de voorwaarden die partijen van tevoren overeengekomen zijn. Het is zaak om als causaal betrokken partij goed op de hoogte te zijn van de onderlinge afspraken alvorens er bepaalde werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Soms is er namelijk sprake van bepaalde uitsluitingen en/of beperkingen op de voorwaarden die een bepaalde vorm van schade of volgschade uitsluiten. Hiervoor kun je je desgewenst aanvullend verzekeren, maar dat moet je wel weten…

Complexe bewijslast

Soms is het een ABC-tje, maar in sommige gevallen is het lastig om de bewijslast aan te dragen. Als je regres wilt voeren, dan moet je kunnen bewijzen waarom iemand aansprakelijk is voor de schade. Het helder krijgen van deze bewijslast ligt voornamelijk bij de technisch expert, maar waar nodig schakelen we – uiteraard in overleg met onze opdrachtgever – de hulp van een branche gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk in.

Aansprakelijk, maar beperkt verhaal: een voorbeeld

Neem een transporteur die een nieuwe hoogwerker met een waarde van EUR 150.000 en een gewicht van 15.000 kilo vervoert. De transporteur hanteert de AVC (Algemene Vervoers Condities). De chauffeur gaat te hard door de bocht en de hoogwerker valt van de oplegger. De hoogwerker is zo beschadigd, dat deze als totaal verloren beschouwd moet worden. De transporteur is aansprakelijk en erkent zijn aansprakelijkheid ook.

Het zou kunnen dat de eigenaar van de machine er vanuit is gegaan dat schade tijdens transport de verantwoording is van de transporteur, en dat de schade derhalve volledig vergoed zal worden. Mocht de eigenaar van de machine nu geen primaire cascoverzekering hebben afgesloten, dan zou hij in dit voorbeeld met een aanzienlijke eigen schadepost blijven zitten, want…

In de AVC staat dat de transporteur maar beperkt  aansprakelijk is, namelijk tot maximaal 3,4 euro per kilo vervoerd (en beschadigd) object. De hoogwerker weegt 15.000 kilo. Dus bij succesvol regres is er in dit geval bij de transporteur slechts EUR 15.000 * 3.4 = EUR 51.000 te halen. Het is dan ook zaak dat bedrijven er goed van op de hoogte zijn welke voorwaarden er van toepassing zijn.

Expertise en regres namens cascoverzekeraar

Een tweede voorbeeld. Verzekerde is eigenaar van een hijskraan die op een bouwwerk aan het draaien is. Stel, er komt een dumper aanrijden die tegen de hijskraan aanrijdt. Beide partijen hebben schade. Wij worden in dit geval aangesteld als expert voor de hijskraan. Tevens komt er een expert voor de dumper. Het evenement is duidelijk. De dumper is in een onbedachtzaam moment per ongeluk tegen de stilstaande hijskraan aan gereden. De hijskraan raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd.

Wij zullen vervolgens de belangen van cascoverzekeraars veilig stellen en de schadeveroorzakende partij namens belanghebbende aansprakelijk stellen. Aansluitend treden wij in contact met de expert die aangesteld is voor de dumper: wij nodigen de expert uit voor een gezamenlijke expertise om de schade gezamenlijk vast te stellen.

De insteek is om overeenstemming te krijgen met de tegenexpert over de hoogte van de schade en de oorzaak. Echter, zo nu en dan is de zienswijze van de verschillende experts nogal eens verschillend. In aansprakelijkheid en voor het voeren van juist regres dien je de schade altijd vast te stellen op basis van de dagwaarde. Ook bestaat de mogelijkheid gevolgschade zoals noodgedwongen inhuur bij derden, te verhalen. Voor ons de schone taak om hier met partijen uit te komen.

Naast het vaststellen van hoogte, de oorzaak en de toedracht van de schade, zullen wij alle aansprakelijkheidsaspecten en de van toepassing zijnde voorwaarden in kaart brengen voor onze opdrachtgevers.

Meer weten over aanvullende dienstverlening?

Wij bieden u nu ook de mogelijkheid om het regres als aanvullende service op onze expertiseactiviteiten uit te voeren. Meer weten? Gewoon even bellen met 010 – 241 60 60!

Het is zaak dat bedrijven goed op de hoogte zijn van de voorwaarden die van toepassing zijn.

Sjoerd Krijgsman