Wij bieden één loket voor alle schade-expertise

Onze business


Arntz | van Helden focust zich op complexe schades aan grote zakelijke objecten in de bouw, civiele werken en scheepvaart, waarvoor een of meerdere verzekeringen zijn afgesloten. Projecten waarmee veel tijd en grote investeringen gemoeid zijn en waarbij de (verzekerings)risico’s veelal verdeeld zijn over meerdere partijen.

Dit werk vraagt discretie, integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. En dat is precies wat Arntz | van Helden te bieden heeft. Al meer dan honderd jaar.

Onderzoek

Mogen wij aan de slag? Dan volgt een grondig onderzoek naar aard, toedracht en omvang van de schade. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Doel is het bepalen van de oorzaak en omvang van de schade en wat nodig is om de schade te herstellen. Hierbij komt een groot aantal issues aan bod, van milieuverontreiniging tot schade door tijdverlies en vaak wordt er meer dan één expert op een schade gezet. Per schade wordt daarentegen wel één contactpersoon aangewezen. Wel zo praktisch.

Rapportage

Van onze bevindingen en vaststellingen stellen wij een helder rapport op, op basis waarvan opdrachtgevers in staat zijn de schade financieel af te wikkelen met hun klanten of tegenpartijen.

En moet er regres gevoerd worden? Ook dat kunnen wij oppakken.

Compleet aanbod onder één dak


Klik op een schadediscipline voor detailinformatie